Nästa artikel

Skolverket anger att fem procent av alla elever i skolan är särskilt begåvade. Begåvningsforskare uppger det dubbla antalet. Samtliga är dock överens om att hög begåvning inte garanterar höga prestationer. Att vara intelligent och lyckad är sällan synonymt. Särskilt begåvade elever kan snarare känna sig annorlunda, understimulerade och må så dåligt i skolan att de inte presterar alls. Special Nest har bjudit in specialpedagogen, författaren och föreläsaren Mona Liljedahl för att berätta om särskilt begåvade elever. Mona Liljedahl har nyligen utkommit med boken Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever och hon berättar mer om vilka de särskilt begåvade eleverna är och vad de behöver.

När: torsdagen den 6 oktober 2022, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom.

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Skolpersonal men alla som är intresserade är välkomna

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 5 oktober 2022.

Annons