Nästa artikel

Nominera en personer, förening eller institution för goda insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter till Dyslexipriset 2016.

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi delar gemensamt ut Dyslexipriset. Syftet är att främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. I år delas priset ut under Dysleximässan i oktober 2016.

Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras. Förra årets pristagare var arbetsförmedlaren Kent Sköld. Han fick priset för att han i sitt arbete har bidragit till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Pristagaren utses av en jury som sätts samman av Dyslexiförbundet FMLS. Priset om 25 000 kronor ges till en pristagare. Nu kan du nominera den du tycker är värd priset! Senast den 20 september ska juryn ha nåtts av din nominering.

Läs mer och nominera här

Annons