Nästa artikel

Barn med autismspektrumtillstånd ska, med hjälp av ett interaktivt datorspel, lära sig känna igen och tolka känslor. Hypotesen är att det kan leda till en ökad social förmåga.

ASC-inclusion är ett pågående EU-projekt som går ut på att utveckla en internetbaserad plattform, ungefär som ett dataspel, för elever i åldersgruppen 5–10 år. Det syftar till att överbrygga de svårigheter med kommunikation och interaktion som barn med neuropsykiatriska diagnoser har.

Plattformen klarar av att läsa av barnets gester, ansiktsuttryck och tal med hjälp av mikrofoner och webkameror. Användarmiljön kan anpassas både utifrån användarens önskemål men också utifrån individuella förmågor, utmaningar och motivationsbehov.

– I spelet är barnet en Avatar, som ska utföra experiment i olika forskningsstationer. Till exempel spelas en film upp, och så ska man svara på om personerna i filmen var glada eller ledsna. Sedan ska man visa i en webkamera hur man ser ut när man är glad. Datorn får feedback på ansiktsuttrycket och återkommer till barnet; ”Nästan, försök igen och så kanske den promptar fram ett förslag till ett leende som barnet ska försöka härma… och så försöker barnet igen… Bra, så ser man ut när man är glad”. När barnet kan svaren på frågorna och har rätt ansiktsmimik får det ett nytt uppdrag, säger Anna Borg, samordnare på skolprojekten på KIND som driver projektet.

Tanken är att projektet ska genomföras tillsammans med skolor som har barn med neuropsykiatriska diagnoser, inom Stockholms stad och i andra kommuner. Förhoppningen är att programmet ska förbättra barns förmåga av emotionsigenkänning hos sig själv och andra och att detta kan leda till en ökad förmåga av socialt samspel.

Kategorier: 
Skola
Annons