Nästa artikel

  • Anton Sjögren

Premium Det är skillnad på att sätta tydliga gränser och att tillämpa gränssättning. När vi tar bort barnets rätt att bestämma över sig själv och utövar makt och tvång måste vi fundera över om det verkligen är rätt väg att gå, säger Anton Sjögren, leg. psykolog och medlem i lågaffektiva psykologers nätverk.

Det är en förälders uppgift att ställa krav på sitt barn. Föräldrar måste också kunna ställa krav på barnet som barnet normalt inte hade ställt på sig själv. Ett barn kan inte överblicka och ställa relevanta krav på sig själv, menar Anton Sjögren, leg. psykolog och medlem i lågaffektiva psykologers nätverk. – Det finns ingen mening med att ställa krav på ett barn som barnet inte klarar av. Därför måste man som vuxen ställa relevanta krav som barnet får möjlighet at

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons