Nästa artikel

  • "Min avhandling visar att barn med adhd kan få ökad tidsuppfattning och bättre tidshantering genom träning och hjälpmedel", säger Birgitta Wennberg.

  • Birgitta Wennberg är arbetsterapeut på Habiliteringens resurscenter i Stockholm.

Premium Det är inte ovanligt att personer med adhd har nedsatt tidsuppfattning, vilket kan medföra svårigheter i vardagen och sänkt självkänsla. Men en ny avhandling visar att träning och visuella hjälpmedel kan förbättra tidsuppfattningen och tidshanteringen hos barn med adhd. "Alla barn med adhd har inte stora svårigheter att förstå och hantera tid, men det gäller att upptäcka och ge stöd till dem som har det", säger forskaren Birgitta Wennberg till Special Nest.

Birgitta Wennberg har jobbat som arbetsterapeut i 40 år och mött mängder med barn, ungdomar och vuxna med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I sitt arbete har hon sett ett mönster. En återkommande fråga som hon har fått, inte minst från personer med adhd eller deras föräldrar, handlar om hur individens tidsuppfattning och tidshantering skulle kunna bättras. I korthet syftar dessa begrepp på förmågan att känna av, förhålla sig till, orientera sig

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons