Nästa artikel

Nu finns två lättlästa broschyrer om adhd som ger svar på frågor som "Vad är adhd?", "Hur ställer man diagnosen?" och "Vilken typ av stöd och behandling kan behövas?".

Broschyerna "Lättläst om adhd hos barn och ungdomar" och "Lättläst om adhd hos vuxna" har gemensamt tagits fram av fem myndigheter. De riktar sig både till den som själv har fått diagnosen adhd och den som är förälder till ett barn eller tonåring som har, eller kan ha, diagnosen, skriver Läkemedelsverket. 

Informationsmaterialet är utgjort på ett lättöverskådligt sätt och tar kortfattat upp vad adhd innebär, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd eller behandling som kan behövas.

Broschyrerna finns att ladda ner hos Socialstyrelsen: 

 

 

 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons