Nästa artikel

  • "En orsak till att många unga med npf utvecklar mycket stress är helt enkelt för att det saknas npf-specifik kompetens i skolan", säger Anna Sjölund.

Premium När de yttre kraven överträffar ens förmågor uppstår ofta stress. Det är ett återkommande problem för personer med npf. Special Nest intervjuar beteendevetaren och KBT-terapeuten Anna Sjölund som just nu utvecklar ett stressreducerande verktyg.

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och KBT-terapeut. Hon har arbetat i snart 30 år med att få livet att fungera bättre för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därmed är en naturlig del av hennes arbete att producera strategier för att minska stressen inom denna målgrupp. – Stress uppstår när kraven överstiger förmågan. Människor med npf har flera nedsatta funktionsförmågor och därför kan i princip varje vardagssituation som inte är anpassad efte

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons