Nästa artikel

Premium Du kan tjata dig blå. Du kan skälla dig hes. Men om den du talar till saknar möjligheten att ta till sig budskapet så är det helt meningslöst. Orden är borta i samma sekund som de lämnar din mun. En enkel penna kan göra varaktig skillnad.

”Tänk att ett sådant här papper kan göra så att en hel familj får ett bättre liv”. Citatet kommer från en mamma till en impulsstyrd 10-åring, och är hämtat ur en bok skriven av specialpedagog Birgitta Andersson. På det papper som mamman syftar på finns en så kallad social berättelse nedtecknad. Genomtänkta meningar. Enkla bilder. En framställning som är utformad helt efter 10-åringens behov, för att ge vägledning i en kaosartad situation. Sociala berättelser och seriesa

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons