Nästa artikel

NPF-skoldagarna, ADI-R, Pegasus och NPF-dagarna. Det är några kurser och utbildningar som arrangeras av KIND (Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) i Stockholm senare i höst.

NPF-skoldagarna (31 oktober-1 november) riktar sig till pedagoger, skolledare och personal inom elevhälsan och kommer bland annat att ta upp olika verktyg för att bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

ADI-R (6 oktober) är en utbildning inom intervjutekniken ADI-R som riktar sig till personer som deltar i diagnostik av autismspektrumtillstånd. Tanken med kursen är att förbereda deltagaren till att själv kunna använda ADI-R i sitt kliniska arbete.

Pegagus (11 november) är en kurs för vuxna personer med diagnosen adhd och deras närstående.

NPF-Dagarna (14-18 november) riktar ljuset mot det senaste inom klinisk diagnostik och behandlingsforskning inom NPF-området och angränsande områden.

Mer information om kurserna och anmälan hittar du här: http://ki.se/kind/kursutbud-vid-kind

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons