Nästa artikel

Missade du mini-föreläsningen," Alla barn har rätt till en meningsfull fritid" ? Vi har föreläsningen inspelad och den finns gratis att tillgå som Special Nest prenumernat! Mejla live@specialnest.se om du vill se inspelningen. För en elev med adhd eller autism kräver fritidshemsverksamheten ibland mer energi än skoldagen. Pedagogisk tydlighet och extra anpassningar behövs därför även inom fritidshemmet. Special Nest har bjudit in tre av författarna till boken ”Autism och Adhd i fritidshemmet” - Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, samt David Edfelt, för att kortfattat beskriva hur man arbetar med tydliggörande pedagogik inom fritidshemsverksamheten.

När: Torsdagen den 26:e november, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till personal inom skola, men de som är intresserade är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 25:e november.

Annons