Nästa artikel

Vad innebär att elevhälsoarbete är hälsofrämjande och förebyggande? Special Nest har bjudit in föreläsarna och författarna Matilda Gend (skolkurator) och Anette Odder (skolsköterska) som nyligen utkommit med boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet. I en kort inspirationsföreläsning kommer de berätta mer om hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasiet.

När: torsdagen den 24 november kl 19.00-20.00

Hur: Via mötesplattformen Zoom

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Detta är en föreläsning som riktar sig till alla som arbetar inom skolans värld framför allt gymnasiet., Alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 november 2022.

Annons