Nästa artikel

Premium Npf-föräldern Jennifer Andersson har sammanställt den guide som hon önskar att hon själv hade haft tillgång till direkt efter diagnosbeskedet. E-boken innehåller totalt 100 upplysningar med länkar som ska ge föräldrar och skolpersonal mer kunskap om autism – och tips på hur tillvaron kan underlättas för unga som har diagnosen.

Genom åren har Special Nest intervjuat många föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism. De har vittnat om en lång, prövande och oviss väg fram till diagnosen. Och att få en diagnos på pappret ger ofta upphov till en mängd tankar och känslor. Å ena sidan berättar många att det är en lättnad att få en förklaring till barnets svårigheter, å andra sidan är det många som blir stressade och oroliga: vad innebär adhd och autism, och vad

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons