Nästa artikel

SPSM ger för andra året i rad en nätbaserad kurs för att höja elevhälsokompetensen i skolan.

I den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – Ett processarbete för likvärdig utbildning” står elevhälsoteamens gemensamma uppdrag står i fokus. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som håller i kursen som vänder sig till rektorer och elevhälsans tvärprofessionella team.

I informationsbladet står det "Vi erbjuder er en möjlighet till utveckling av det gemensamma elevhälsoarbetet. Samtidigt får ni möjlighet att utbyta erfarenheter med elevhälsoteam och rektorer från andra skolor."

Kursen startar hösten 2016 och pågår två terminer. Intresseanmälan ska skickas in av rektor som anmäler sig och sitt elevhälsoteam.

Annons