Nästa artikel

  • Möjliggörarna är den grupp på Försäkringskassan som tar hand om alla bidrag till arbetshjälpmedel. "Det är väldigt få personer med NPF som söker", säger Anders Pojkas (längst till höger i bild)

Den som har en neuropsykiatriskt diagnos och en anställning kan få bidrag på upp till 50 000 kronor för arbetshjälpmedel. Ändå får 'Möjliggörarna', som har hand om ansökningarna, knappt några förfrågningar alls.

– Det är jättetråkigt att det finns en sådan här fantastisk förmån som man inte använder på grund av att man inte känner till den.

Så säger Anders Pojkas, som är specialist på hjälpmedel och jobbar på försäkringskassan, på avdelningen i Karlshamn som kallas för Möjliggörarna. Det är här alla beslut om arbetshjälpmedel fattas. Och Anders Pojkas och hans kollegor har fullt upp. Varje år får de in 3 600 ansökningar om hjälpmedel, de allra flesta från personer med hörsel- och synnedsättningar eller rörelsehinder. Ändå tycker inte Anders Pojkas att det räcker för de 14 anställda. Det finns nämligen två grupper som knappt söker hjälpmedel alls.

– Vi har i princip inga ansökningar från personer med Adhd och autism, säger han.

 

Okänd möjlighet i neurovärlden
På riksförbundet Attention, som företräder personer med adhd och autism, håller man med om bilden. Att det går att söka arbetshjälpmedel från försäkringskassan är inget det pratas om i föreningen.

– Jag känner inte till det själv och det är ingenting vi har pratat om här. Det är väl ett tecken på att få känner till det och att få söker, säger Nina Norén, förbundets kommunikationssamordnare.

Anders Pojkas tycker att det är det synd. Att det händer att personer ur de här grupperna har svårigheter i arbetet är ofta ett resultat av dåliga anpassningar. Med rätt förutsättningar kan de sköta sitt jobb precis lika bra som alla andra.

– Många med Adhd har en arbetsförmåga som kan tas tillvara. Ofta behövs bara rätt hjälpmedel, säger han.

 

Snabb teknisk utveckling
Vad är det då för hjälpmedel vi pratar om? Möjligheterna är många. Ofta rör det sig om programvara till telefoner eller läsplattor. Anders Pojkas nämner program för röstigenkänning och uppläsning, smarta kalendrar. Han är i ständig kontakt med vårdgivare, leverantörer och tillverkare, och imponeras av utvecklingen som sker på området.

– Dagens teknik går så otroligt snabbt fram. Ena dagen finns det noll och ingenting, och nästa kan det plötsligt finnas ett hjälpmedel som gör att många kan jobba fullt ut, berättar han.

Det är därför inte så lätt att ge konkreta exempel på exakt vilka hjälpmedel som går att få bidrag för. Eftersom Möjliggörarna hittills knappt fått några ansökningar från dem med neuropsykiatriska funktionshinder är det lite av ett nytt område för dem. Anders Pojkas kan ändå ge exempel på hur personer med uppmärksamhetsstörningar kan bli hjälpta. Personer med Adhd har till exempel ofta svårt att koncentrera i miljöer med mycket ljud. Då kan det behövas något som gör det lättare att koncentrera sig på arbetsuppgiften.

– Tänk dig ett möte eller en föreläsning där man sitter 30 medarbetare och någon håller en presentation av något slag. Den med Adhd kanske inte kan ta till sig av den informationen på grund av att det är ljud lite överallt. Då kan man ha stor glädje av att den som pratar har en föreläsarmikrofon som skickar ljudet direkt till hörlurar som man kan ha på sig, säger Anders Pojkas.

 

Goda chanser till ett ja
Chanserna att få hjälpmedel är ganska goda. Av de ansökningar som Möjliggörarna får in beviljas ungefär 70 till 80 procent. Det går att få bidrag till en summa av 50 000 kr från Möjliggörarna. Det som krävs är ett läkarutlåtande och en offert från ett företag som tillhandahåller hjälpmedel. Om man inte är säker på vilken typ av hjälpmedel som behövs går det att resonera sig fram med hjälp av försäkringskassans kundtjänst och säga att man behöver hjälp med arbetshjälpmedel.

– Då kan vi prata i lugn och ro om vilka hjälpmedel som behövs och hur man ska gå till väga för att ansöka, avslutar Anders Pojkas.

Arbetshjälpmedel från Försäkringskassan

  • Verksamheten vänder sig till den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälpmedel för att kunna arbeta.
  • Hjälpmedel går att få för den som har en “vanlig anställning”. En person med exempelvis lönebidragsanställning får i stället vända sig till arbetsförmedlingen för stöd. Samma sak gäller den som arbetat kortare tid än 12 månader.
  • Det går vanligtvis att få bidrag på upp till 50 000 kr. Men om det finns särskilda skäl kan summan bli högre.
  • Det går också att få bidrag för att göra en expertutredning med syftet att ta reda på vilket hjälpmedel som behövs.
  • Arbetsgivaren har ansvar för sin arbetsplats, och tanken är inte att hjälpmedlen ska kompensera för brister i arbetsmiljön.
  • Vill man veta mer om arbetshjälpmedel, eller resonera sig fram till vilket hjälpmedel som passar en själv, går det bra att ringa försäkringskassans kundtjänst på 0771-524524.
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons