Nästa artikel

Pedagogiska förhållningssätt mot personer med autismspektrumtillstånd. Det är temat på en utbildning som arrangeras av Autism- och aspergerförbundet.

Tanken med utbildningen, som går under namnet ”Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar/vuxna med diagnos inom autismspektrum" och som hålls i Sunne, är att ge en teoretisk förståelse för autism och även ta upp hjälpmedel, anpassningar, lärande och bemötande i vardagen.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons