Nästa artikel

En ny SBU-rapport har undersökt behandlingsmetoder för hetsätning. Centralstimulantia är en av de effektivare metoderna.

Diagnosen hetsätningsstörning är ny i DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, men kliniskt har man använt diagnosen ganska länge. En ny SBU-rapport visar att KBT, kognitiv beteendeterapi, och IPT, interpersonell psykoterapi, som fokuserar på hur problem i mellanmänskliga relationer bidrar till psykologiska störningar, är två effektiva behandlingsmetoder.

Också antidepressiva läkemedel och centralstimulerande lisdexamfetamin, som vanligtvis används vid adhd, ledde till att hetsätningen upphörde eller minskade.

Ata Ghaderi, som lett studien, hoppas att de vetenskapliga beläggen ska få effekt ute i vården.

Annons