Malin Askerlund

Liv & Hem
Hur påverkas lärandet av bristande språkutveckling? Och vad beror språkstörning på? Special Nest listar korta fakta.
Skola
Det finns ett stort behov av ökad kompetens kring elever med språkstörning. Idag är stödet bristfälligt och ojämlikt över landet. Det visar en...
Liv & Hem
Fredrik Ankarskölds barndom präglades av ilskeutbrott. Från tre års ålder hade han kontaktfamilj för att avlasta sin mamma. När han fyllt 24 år...
Liv & Hem
När kommunen ville lägga ner ungdomsboendet på Biskops Arnö tog personalen över. Kämpe ungdomsboende drivs sedan ett år i privat regi. “Det ger...
Hjälpmedel
Ställ en klocka, arbeta tills den ringer, ta sedan en kort paus – och börja därefter om igen. Det är en förenklad beskrivning av Pomodoro, en metod...
Liv & Hem
När Albin Hagberg Medin blev utbränd började han meditera. Detta gjorde att koncentrationssvårigheterna, stressen och rastlösheten minskade. Nu har...
Skola
Total kravlöshet och möjlighet att återgå i egen takt är två gyllene regler när ett barn har blivit hemmasittande, enligt specialpedagogen Elisabeth...
Skola
Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd är medförfattare till boken "Autism och Adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik". Special Nest...
Liv & Hem
Ett enda möte och ett kryssformulär till lärarna. Det var grunden till de fyra diagnoser Odette Crafoord tilldelades som 12-åring. Misstanken från...
Skola
Rasten är en viktig del av skoldagen och bör prioriteras lika högt som lektionerna. För att alla elever ska få sin återhämtning behöver rasten...
Hjälpmedel
Labradoren Maja arbetar som terapi- och skolhund. Tillsammans med hundföraren Lotti Sundström brukar hon på ett kravlöst och lustfyllt sätt aktivera...
Liv & Hem
Adhd förknippas ofta med problem. Men adhd kan även innebära stora fördelar – och man kan aktivt arbeta med att dra nytta av de positiva personlighetsdragen....
Liv & Hem
Bredda kunskapen om autismspektrumtillstånd och öka förståelsen för hur det är att leva med diagnosen. Det är tanken med boken “Julias superkrafter”....
Aktiviteter
Den 12 november arrangeras ett npf-vänligt barnkalas på Kungliga Operan i Stockholm. Bakom evenemanget, som har plats för 200 barn, står den ideella...
Hjälpmedel
Tydliggöra, motivera och kommunicera. Vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Västmanland har de tagit fram en särskild app som riktar sig till...
Aktiviteter
Den 11 september drar Funktionshinderbanan igång. Målet är att få kommuner att bygga fler och mer målgruppsanpassade LSS-hem. Robin Berkhuizen, en...
Liv & Hem
Britt-Marie har haft ett rikt liv som, enligt henne själv, har varit fullt av tokerier. Först som 59-åring har hon utretts för adhd och autism. Hon...
Forskning
Signalsubstanser i obalans ger autistiska symtom. Obalansen skulle kunna korrigeras genom att ge det vätskedrivande läkemedlet Bumetanid, enligt forskare.
Aktiviteter
”Jag vill nå ut till föräldrar i samma situation, och visa att det går att få ett bra liv trots att det är oerhört kämpigt stundtals” säger...
Skola
Skolpersonalen hävdade nödvärn när nioårige Oscar, vid upprepade tillfällen, hölls mot sin vilja. BUP rådde mamman att hålla Oscar hemma och polisanmäla...
Metoder
Behandlingshemmet Egehem i Västervik tvingas välja vilken grupp patienter de ska inrikta sig mot. Detta trots att flickorna i patientgruppen ofta har...
Forskning
Psykologen Håkan Järvå har länge intresserat sig för sekter. ”Det finns en outforskad undergrupp av personer med NPF-problematik som varit medlemmar...
Liv & Hem
"Ibland vill jag bara gå ut genom dörren och aldrig mer komma tillbaka. Då är det skönt att veta att andra har det lika jobbigt och att det finns...
Forskning
Skolan ställer för höga krav på barns exekutiva funktioner och förmåga att reglera sitt beteende. För att kunna ställa rätt krav behöver lärarna...
Liv & Hem
 
"Jag känner att som mamma till ett barn med autism räcker det inte med kärlek för att kunna nå fram och vägleda honom i livet utan jag behöver...