Nästa artikel

  • "Försoning handlar inte om att släta över jobbiga händelser i livet. Snarare tvärtom", säger Sofia Camnerin som har skrivit en bok om hur det är att vara kristen mamma till ett barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser.

Premium När livet stramas åt skärps blicken. Det är titeln på en bok som beskriver livet som kristen mamma till ett barn med särskilda behov. Special Nest har samtalat med författaren Sofia Camnerin om försoning. En process som är möjlig och nödvändig, även efter en livskris där tillvaron har ställts på sin spets.

Sofia Camnerin är teologie doktor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon är även mamma till tre barn, varav den äldste – en son, nu i övre tonåren – har dubbla neuropsykiatriska diagnoser.  I Sofia Camnerins bok När livet stramas åt skärps blicken förstår läsaren tidigt att en allvarlig händelse har drabbat familjen. Något har hotat den tunna hinnan mellan liv och död. En extrem krissituation, som leder till akut inläggning på barnpsykiatrins låsta avdelning. So

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons