Nästa artikel

  • "Bilden från vår studie är att både kunskaper och resurser behöver stärkas för att kunna möta behoven hos elever med språkstörning", säger forskaren Anna Ekström.

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Elever med språkstörning känner sig otillräckliga och är oroade över att bli missförstådda och dumförklarade, vilket kan medföra att de undviker att be om hjälp. Det visar en unik intervjustudie som är en del av ett större pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet om skolsituationen och måluppfyllelsen bland elever med språkstörning. "Ett bra första steg är att prata med eleven om vad som är svårt", säger forskaren Anna Ekström.

Siffror pekar på att utvecklingsrelaterad språkstörning* förekommer hos 5-8 procent av alla barn i förskoleåldern, men trots att diagnosen alltså är förhållandevis vanlig finns idag knappt någon forskning alls om skolupplevelsen och måluppfyllelsen bland elever med språkstörning. För att täppa till denna kunskapslucka pågår just nu ett unikt forskningsprojekt vid Linköpings universitet där forskare på olika sätt studerar skolsituationen för denna elevgrupp. Forskaren Ann

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons