Nästa artikel

Förberedelser, rutiner och olika former av visuella hjälpmedel. Det är några ingredienser som kan vara viktiga för att personer med neuropsykiatriska diagnoser ska lyckas med att sköta hygienen. Här kommer några lästips i ämnet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om npf och hygien:

"Förberedelser ger trygghet": En intervju med arbetsterapeuten Tove Johansson Berg om hur barn med autism kan få stöd så att aktiviteter för personlig hygien, till exempel duschning, kan gå smidigare. 

"Tandvårdsrädsla går att bota": Här berättar vi bland annat om metoden tuseninlärning som används för att underlätta och tydliggöra tandläkarbesöket för barn med neuropsykiatriska diagnoser.

"Viktigt för självständigheten att kunna sköta hygienen": Att bajsa på sig eller använda blöja även högre upp i åldern är ett relativt vanligt problem hos barn med autism. I denna artikel intervjuar vi psykologen och beteendeanalytikern Bella Berg om toaletträning för barn med autismspektrumtillstånd. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons