Nästa artikel

LIVE Special Nest - Vad är selektiv mutism? Ett barn med selektiv mutism kan vara knäpptyst i skolan och andra miljöer medan det pratar på obehindrat hemma. Om diagnosen inte uppmärksammas och anpassas för kan den leda till stora konsekvenser för den drabbade. Selektiv mutism är ingen NPF-diagnos utan klassificeras som en ångestdiagnos. Däremot kan Selektiv mutism finnas som en diagnos i kombination med autism. Special Nest har bjudit in psykologen Lisa Kron Sabel som arbetar med psykologisk behandling och föräldrastöd vid selektiv mutism samt utbildning och handledning till personal i förskola, skola.

När: onsdagen den 8 juni 2022, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare, personal inom skola, vård och omsorg.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är tisdagen den 7 juni 2022.

Annons