Nästa artikel

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Det finns idag tre material; Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Special Nest har bjudit in projektledare Jessica Andersson och projektsamordnare Linda Nordström från NSPH Skåne för att berätta mer om Återhämtningsguiden. Jessicas väg in i brukarrörelsen är den egna erfarenheterna av självdestruktiva beteenden, i dag är hon också legitimerad sjuksköterska och verksam inom psykiatrin. Linda har erfarenhet av att vara anhörig och är utbildad folkhälsopedagog med verksamhet inom friskvård.

 

När: Torsdagen den 25:e november, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till både till personer som mår dåligt eller är anhöriga/möter personer som mår dåligt.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 24:e november

Annons