Nästa artikel

Elever har rätt till olika saker i skolan. Bland annat till arbetsro och att få den hjälp hen behöver. Beo och Skolinspektionen har gjort en sida som hjälper elever att ta reda på sina rättigheter.

Barn- och elevombudsmannen, BEO, och Skolinspektionen har gjort en sida som vänder sig till elever, där de på ett enkelt och lättöversiktligt sätt kan ta reda på vad de har för rättigheter i skolan. På sidan skriver de:

"Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Vi på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar. Ibland kanske du är arg, ledsen eller missnöjd med hur det är i skolan? Här kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra."

På sidan finns sex olika rubriker. "Du har rätt att känna dig trygg", "Du har rätt att få den hjälp du behöver" "Du har rätt till arbetsro" "Du har rätt att lära och utvecklas" "Du har rätt att må bra i skolan" "Vanliga frågor och svar" och "Detta kan vi hjälpa till med". Under varje rubrik finns utförliga förklarat vad rättigheterna innebär konkret och vad som är bra att tänka på.

Annons