Nästa artikel

  • Energireglering, som mat och sömn, är viktiga funktioner för alla, men extra väsentligt för de med npf eftersom dessa funktioner ofta är störda på olika sätt, menar Ola Ståhlberg, doktor i medicinsk vetenskap samt psykolog vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Göteborg.

Premium Forskning visar på en koppling mellan ätstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt psykologen Ola Ståhlberg är sambandet större mellan adhd och bulimi samt mellan autismspektrumtillstånd och anorexi. Och båda grupperna löper en ökad risk att drabbas av fetma.

För tre år sedan blev Ola Ståhlberg, doktor i medicinsk vetenskap samt psykolog vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Göteborg, inbjuden att föreläsa om neuropsykiatri på Obesitasmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Innan dess hade han inte fokuserat specifikt på frågor kring hur problematik kring mat kan vara kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Däremot har han sedan 2002 arbetat med neuropsykiatriska utredningar, bland annat

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons