Nästa artikel

  • När känslorna eskalerar och tar över kan vissa personer utveckla ett självskadebeteende i ett försök att hantera känslorna och återta kontrollen. Den som självskadar kan uppleva att det lindrar ångesten.

  • "Hos de som har en mer konstant bristande mentaliseringsförmåga ökar risken att hamna i lägen som man inte kan hantera på ett vettigt sätt", säger Göran Rydén, psykiater och verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri.

Premium En otrygg anknytning gör det svårare att mentalisera, det vill säga att förstå sig själv och andra utifrån mentala tillstånd. När förmågan att mentalisera bryter samman och känslorna känns ohanterbara kan självskadande vara ett sätt att återta kontrollen. Där kan alla hamna, men för den som redan från början har en bristande mentaliseringsförmåga är steget inte lika långt.

Vår förmåga att försöka förstå oss själva och andra utifrån mentala tillstånd som tankar, känslor, impulser och önskningar kallas mentalisering. I en artikel i tidskriften ”Mellanrummet” beskriver psykologen och psykoterapeuten Per Wallroth hur ett mentaliseringssammanbrott kan leda till självskadande. Processen inleds med en utlösande händelse som får självbilden att hamna i gungning och mentaliseringsförmågan att gå förlorad. Här aktiveras också mer primitiva sätt a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons