Nästa artikel

  • "När vi lever mer generationsöverskridande kan det vara enklare att skapa epistemisk tillit", säger Maria Wiwe.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Psykologen, psykoterapeuten och författaren Maria Wiwe är aktuell med en bok om epistemisk tillit.

Premium Hur kan förtroende skapas mellan en ung person som har svårigheter och en vuxen vars uppdrag är att hjälpa? Här är epistemisk tillit en viktig pusselbit, menar psykologen Maria Wiwe. Hon har skrivit en bok om detta begrepp som i korthet handlar om en persons villighet att ta emot kunskap och insikter från andra.

"Varför svarar hon inte på mina frågor…? Vill hon ens ha hjälp?" "Han är omöjlig att ha att göra med, blir sur fast jag är schyst och gör allt jag kan." Vid en första anblick kan uttrycket epistemisk tillit framstå som svårgenomträngligt och komplicerat, men denna teori är nödvändig att vara bekant med för yrkesverksamma inom exempelvis skola, vård och omsorg som möter barn och unga i behov av hjälp. Det hävdar psykologen, psykoterapeuten och författaren Maria Wiwe som nu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons