Nästa artikel

Den brittiska psykiatern Lorna Wing lanserade begreppen Aspergers syndrom och Autismspektrumtillstånd. Hon räknas till en av de viktigaste personerna inom autismforskningen.

Sagt om Lorna Wing:

”Det fantastiska med Lorna Wing är att hon alltid har haft rätt – om allting. Det kan man inte säga om mig, eller om andra personer på området, men man kan alltid gå tillbaka till Lorna Wings originalarbeten och se att hon hade rätt redan från början.” Christopher Gillberg, interview with Lorna Wing about autism, 2 mars 2011, Youtube.

Lorna Wing, 1928-2014, hade en lovande karriär inom vuxenpsykiatri men bytte inriktning till barnpsykiatri, delvis för att kunna förstå och hjälpa sin autistiska dotter. ”Susie hjälpte mig i mitt arbete, och det, i sin tur, hjälpte mig att förstå henne bättre”, säger hon i en intervju i The Guardian från 2011.

Lorna Wing föddes med efternamnet Tolchard i Kent och läste medicin i London, på University college hospital. Där träffade hon John Wing, som tilldelats samma lik att dissekera. Paret gifte sig 1951 och fem år senare föddes dottern Susie.

Snart visade det sig att Susie inte var som andra barn. Hennes sociala utveckling verkade vara försenad och hon var ointresserad av att ta kontakt med sina föräldrar.

Lorna Wing kom ihåg det exakta ögonblicket när hon insåg att dottern var annorlunda. De satt på ett tåg, mittemot en annan mamma med en liten bebis i knät. Han var ungefär ett halvår precis som Susie. Pojken pekade på saker utanför fönstret och vände sig mot sin mor för att få hennes uppmärksamhet – något Susie aldrig gjort. ”Jag kände kalla kårar, och blev mycket orolig”, säger hon till The Guardian.

 

Dotterns diagnos en språngbräda
Paret Wing gick till flera läkare i sökandet efter en diagnos men det var en föreläsning av barnpsykiatern Mildred Creak som ledde dem på rätt spår. När Susie var tre år fick hon diagnosen autism och måttliga inlärningssvårigheter.

Diagnosen blev språngbrädan för en lång forskarkarriär där Lorna Wing bland annat visat att autism är ett spektrum utan tydliga gränser. Ett spektrum som innefattar klassisk autism såväl som mer högfungerande tillstånd som Aspergers syndrom, och att det förekommer på alla intelligensnivåer.

På 70-talet undersökte hon hur autism hänger ihop med andra funktionshinder i barndomen, inklusive inlärningssvårigheter och språkliga svårigheter. Tillsammans med kollegan Judith Gould undersökte hon en stor grupp barn i ett register från en stadsdel i London.

De hittade en grupp med de klassiska autistiska symptomen enligt den beskrivning som då rådde, Leo Kanners klassiska autism. Men de fann också barn med drag av autistiskt beteende som ändå inte helt stämde in på definitionen.

 

Lanserade termen Aspergers syndrom
1979 publicerades studien där Wing och Gould beskrev tre gemensamma problemområden för autism: Social interaktion, social kommunikation och social fantasi. De autistiska barnen delades in i grupper: De avskärmade, de passiva och de aktiva och udda.

Ungefär vid samma tid hittade John Wing en artikel på tyska som den österrikiske barnläkaren Hans Asperger publicerat 1944: Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter, och översatte den åt sin fru. Hon blev fascinerad och publicerade 1981 artikeln Asperger’s syndrome: a clinical account, där hon beskrev Aspergers arbete och lanserade termen Aspergers syndrom. Hon valde namnet för att Aspergers eget begrepp, autistisk psykopati, kunde misstolkas som ett våldsamt tillstånd.

Lorna Wing skrev ett tiotal böcker om autism. Mest känd är kanske Autismspektrum, handbok för föräldrar och professionella, som kom ut 1996. Hon var med och startade en klinik för diagnostisering och behandling av autism, och även den första nationella föräldraföreningen i England, The National Autistic Society.

 

Donerade hjärnor till forskningen
Lorna Wing var glad att så mycket hänt inom autismforskningen under dotterns livstid: ”När Susie fick sin diagnos fanns inget stöd för föräldrar och barn, vi kände oss plötsligt och oväntat annorlunda än alla andra. Nu finns det massor där ute, och det finns många bra böcker. Den stora förändringen som har skett är det allmänna erkännandet att autism existerar”, säger hon till The Guardian.

När Susie Wing dog av en hjärtattack 2005 ordnade Lorna Wing så att Susies hjärna donerades till vetenskapen. Detsamma gällde hennes egen och hennes makes. John Wing avled 2009 och 2014 dog Lorna Wing i sviterna av Alzheimers sjukdom. Hon blev 85 år.

Källor

Wing Lorna (1996), Autismspektrum, Handbok för föräldrar och professionella, Lund: Studentlitteratur 2012.

 

Rhodes Guilia, Autism: a mother’s labour of love, The Guardian, 2011-05-24

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/may/24/autistic-spectrum-disorder-lorna-wing

 

Vitello Paul, Dr. Lorna Wing, Who Broadened views of Autism, Dies at 85, The New York Times, 2014-06-19

http://www.nytimes.com/2014/06/20/health/dr-lorna-wing-who-broadened-views-of-autism-dies-at-85.html?_r=0

 

Watts Geoff, Obiturary, Lorna Wing, The Lancet, Volume 384, No. 9944, p658, 2014-08-23

 

Lorna Wing, obituary, The Telegraph, 2014-06-09

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10886838/Lorna-Wing-obituary.html

 

‪Interview with Lorna Wing about autism, 2011-03-02, Prof. Christopher Gillberg talks to Lorna Wing, founding member of The National Autistic Society, about her thoughts on autism. The National Autistic Society, Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=L_4loBEg9kw

Annons