Nästa artikel

  • Vad har en pianovirtuos, en världshyllad sångerska och en professor i djurvetenskap gemensamt? Läs Special Nests lista över kända personer inom autismspektrat.
     

Premium Det finns många kända personer som genom föreläsningar, böcker och filmer vill öka kunskapen kring och minska fördomarna om autism. Special Nest listar några frontfigurer inom det internationella autismsamfundet.

Special Nest har sedan starten publicerat en mängd artiklar om personer med neuropsykiatriska diagnoser, inte minst autismspektrumtillstånd. Många är stolta över och öppna med diagnosen medan andra länge har känt skam och försökt dölja den inför omgivningen. En anledning till detta kan vara att allmänhetens kunskap om npf fortfarande är låg, vilket kan skapa missförstånd, mobbning och utanförskap. Ett steg på vägen mot mer kännedom och mindre fördomar är att kända persone

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons