Petra Dahlberg

Forskning
Den amerikanske neurologen Mary Coleman räknas till en av pionjärerna inom autismforskningen. Hon har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar...
Forskning
Vi måste ta ADHD på allvar och släppa fördomarna. Det krävs mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur ADHD drabbar vuxna. Det menar Joseph...
Annons
Liv & Hem
Under 70- och 80-talet blev Elisabeth känd som Sveriges farligaste kvinna. Hon hade levt på institutioner sedan hon var nio år och var en gåta för...
Forskning
Leo Kanner har kallats barnpsykiatrins fader. Han var den förste att beskriva infantil autism, eller Kanners syndrom.
Annons
Forskning
 
En robot är lättare att tolka än en människa och därför är robotar bra hjälpmedel för att träna socialt samspel. Just nu pågår ett stort forskningsprojekt...
Skola
Margareta Lundkvist offrade motvilligt en sommarlovsvecka för 22 år sedan för att gå en kurs i TEACCH. Hon var speciallärare och kände sig tvingad...
Annons
Forskning
Den brittiska psykiatern Lorna Wing lanserade begreppen Aspergers syndrom och Autismspektrumtillstånd. Hon räknas till en av de viktigaste personerna...
Skola
Emma Salander och Samuel Roy har båda haft det jobbigt i skolan med låga studieresultat och mobbning. Men på Vara folkhögskola har de hittat en plats...
Forskning
I slutet av 80-talet och början av 90-talet började Aspergers syndrom användas som diagnos i Europa. I samband att den senaste diagnosmanualen, DSM-5,...