Linda Hallberg

Skola
Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 25 elever i årskurs 7. En av mina elever med npf tar väldigt mycket tid i anspråk. Anledningen är att...
Forskning
Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag har sett filmen ”Hur sätter lärare betyg?” som kom från Skolverket i oktober 2016. Jag har också hört talas om undantagsbestämmelsen....
Skola
Lugn stämning och positiva förväntningar. På skolan Vittra Södermalm i Stockholm är lågaffektivt bemötande ett pedagogiskt ledord. Special Nest...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare och lyssnade på Ekots granskning om fasthållning av elever och läste även Special Nests artikel om ”Oscar”....
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag arbetar som lärare i en resursklass för elever med npf. I början av terminen tog jag emot en 14-årig elev med autismspektrumtillstånd...
Liv & Hem
Ett liv präglat av psykiatrisk vård och ständiga skolbyten. Det är en sammanfattning av uppväxten för Nina, 19, som har autismspektrumtillstånd,...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare och har en elev med add i min klass. Jag upplever att min elev har svårt med teoretiskt tänkande. Det verkar generellt...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag arbetar som biträdande rektor på en skola där det i mitt ansvar ingår att leda ett arbetslag där en liten grupp elever med...
Skola
Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Jag jobbar i en liten grupp för elever med npf. Min upplevelse är att barn och ungdomar inte har någon som helst...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej! Jag är lärare. I min skola har vissa elever med npf olika belöningssystem. Ofta handlar det om att de ska göra något skolarbete,...
Forskning
Han brinner för att den pedagogiska forskningen ska komma närmare lärarnas verklighet i klassrummen. Special Nest träffar forskaren Claes Nilholm....
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag jobbar med elever i årskurs 4 och 5. Nu när terminen är igång börjar jag tröttna på att hela tiden säga...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag arbetar i en klass med 28 elever. Alla är individer med olika behov och en handfull har olika diagnoser, däribland npf. I samband...
Skola
Hej, det pratas om npf-anpassade skolor och npf-vänliga klassrum. Hur skapar man ett sådant?
Forskning
Han är professorn som av en slump började fokusera på npf-området. Sedan 2010 är Sven Bölte föreståndare för KIND, ett kompetenscentrum för forskning...
Skola
Hej! Jag är en ny lärare i en liten undervisningsgrupp för elever med npf på en stor kommunal skola. Jag har blivit ombedd att ta kontakt med eleverna...
Aktiviteter
Vi vet att hjärnan är plastisk och anpassar sig efter hur vi använder den. Det är med andra ord aldrig för sent att lära sig nya saker, förändra...
Skola
Jag är lärare och möter i mitt arbete elever med npf. I våras samtalade vi om hur man ska få eleverna att öka sin förmåga att äga sin egen tid,...
Skola
I flera sammanhang pratas det om vilka funktioner som är påverkade vid autism och adhd. Ibland läser jag också om förlorade förmågor i skolmiljön....
Skola
Hej! Jag är specialpedagog och har blivit ombedd att starta höstterminen med en fortbildningscirkel om npf för mina medarbetare på skolan. Jag har...
Forskning
"Vi behöver få in tillämpad beteendeanalys, inlärningspsykologi, i alla pedagogiska grundutbildningar. Att inte ha med den är som att prata om...
Skola
Jag är assistent till en kille som är 10 år, som har adhd som går i stor klass. Jag har ingen utbildning för att jobba med det här och sitter ofta...
Skola
Jag är klasslärare och var på en överlämning som en psykolog gjort angående en av mina elever som går i årskurs 3. I slutet av mötet och i sammanfattningen...
Skola
Beslutet om framtidens skola i Luleå, där flera skolenheter ska slås samman till större, skapar stor oro hos föräldrar till barn med NPF. Trots flera...