Nästa artikel

  • Sven Bölte är forskaren som vill sprida vetenskapens landvinningar till samtliga professioner som kommer i kontakt med npf-området.

Premium Han är professorn som av en slump började fokusera på npf-området. Sedan 2010 är Sven Bölte föreståndare för KIND, ett kompetenscentrum för forskning och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Special Nest har träffat honom och pratat om vikten av bättre samverkan mellan vårdaktörer och av att forskningsresultaten implementeras inom vård och skola.

Under vår intervju blir det tydligt att Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, brinner för forskning. Han vill att dess landvinningar ska spridas till samtliga professioner som har kontakt med npf-målgruppen. – Det finns de som anser att forskare bara sitter i sitt elfenbenstorn och inte kan golvet. Jag försöker förklara att jag, innan jag blev professor, arbetat i alla möjliga olika kliniska sammanhang. Det är därför jag anser att

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons