Nästa artikel

  • Faksimil på omslaget på boken "Autism - en sjukdom som kan läka"

  • Faksimil från baksidan av boken "Autism - en sjukdom som kan läka"

Harald Blomberg, läkaren vi skrev om i fredags vill nu kommentera kritiken som riktats mot honom. Han menar att myndigheterna som dömt ut hans behandlingsmetoder som ovetenskapliga inte vet vad de pratar om, och att hans metoder fungerar.

Läkaren Harald Blomberg, som Special Nest skrivit om tidigare, har kritiserats för att inte följa vetenskap och beprövad erfarenhet. I ett beslut fattat av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014 fick han kritik för att ha använt sig av flera ovetenskapliga metoder i kontakten med patienter.

Den som jobbar inom hälso- och sjukvården måste arbeta “i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Mer konkret innebär det att man i första hand ska använda behandlingsmetoder som det forskats ordentligt kring. Reglerna finns till för att skydda patienter från biverkningar, samtidigt som de får så bra vård som möjligt.

I kritiken av läkaren sades det att hans behandlingar inneburit risker för patienterna. Men själv hävdar Harald Blomberg att hans kontroversiella metoder är avsevärt säkrare än de etablerade.

– Risken är helt obefintlig. Det finns en väldigt stor risk att göra det som Socialstyrelsen anser vetenskapligt. Det är många barn som får centralstimulerande och tar livet av sig eller dör av stroke och så där, det är stora risker. Det här är absolut ofarligt.

 

Omdiskuterad syn på autism
En av de uppfattningar som Harald Blomberg har framfört är att autism är en sjukdom som kan läka. Detta ska ske med hjälp av en metod som kallas rytmisk rörelseträning. IVO:s beskrivning av behandlingen är att den “innebär att barnet dagligen utför olika rörelser”. Synen på autism som en sjukdom som går att bota genom rörelseterapi har framförts av Harald Blomberg i flera olika sammanhang: på hans hemsida, i flera av hans böcker, vid föreläsningar och kurser, samt till föräldrarna till de barn han träffat i sin kliniska vardag.

Men synen på att autism ens kan läka är minst sagt omdiskuterad. Den vedertagna synen är att det är en medfödd funktionsnedsättning som man bär med sig livet igenom. De etablerade insatser som används syftar inte till att bota utan att öka funktionsnivån och livskvaliteten genom exempelvis kommunikationsträning. En fungerande behandling som kan göra att autismsymtom “läker” och försvinner skulle gå emot mycket av den rådande kunskapen. Vad baserar då Harald Blomberg sin övertygelse på?

– Jag har ju jobbat med det här i 20 år, så jag vet att det fungerar, säger han.

Under de 20 år han arbetat med rörelseterapi har Harald Blomberg sett att många barn blivit hjälpta av träningen. Svenska myndigheter är däremot oinsatta i metoderna. Socialstyrelsen ska ha bestämt sig för att behandlingen är ovetenskaplig.

– Jag tror ju mer på vad jag ser och det jag själv kan konstatera än på vad Socialstyrelsen tycker är vetenskapligt, säger han.

Men tillsynsmyndigheternas invändningar spelar ingen någon roll för hans tilltro till den egna behandlingen.

– För de som är föräldrar till de här barnen så är det ju viktigare att göra nåt som fungerar än att göra det som är “vetenskapligt”, säger han.

 

Förstår inte kritiken
När det i förra veckan framkom att Harald Blomberg bokats in på ett kommunalt bibliotek för en föreläsning med titeln “Autism – En sjukdom som kan läka”, väckte det starka reaktioner. Anna Norrman från riksförbundet Attention var en av dem som reagerade. Hon menade att idéerna bidrar till att skuldbelägga föräldrar till barn med autism, eftersom utgångspunkten är att någonting varit fel i uppväxtmiljön.

Själv tycker Harald Blomberg inte att det ligger något i kritiken.

– Jag förstår inte varför det skulle bli något självförvållat bara för att man har en sjukdom som kan läka. Jag menar om man får en förkylning så läker den ju. Det har ju ingenting med skuld att göra. Jag har svårt att förstå hur de resonerar, säger han.

 

– Om det nu är så att de här metoderna du förespråkar fungerar. Borde det då inte gå att visa det i vetenskapliga studier?
– Det skulle väl aldrig falla mig in! Jag menar, vadå, då får jag ägna mina sista levnadsår åt att forska om det. Jag är väl mer intresserad av att sprida den här kunskapen till så många som möjligt.

Detta är något Harald Blomberg verkar ha lyckats utmärkt med. På sin hemsida annonserar han om kurser i rörelseterapi som bland annat riktar sig till “föräldrar till barn med problem”. Kostnaden är 2 500 kronor för en helg. För närvarande håller han utbildning i Tyskland. 40 personer deltar, berättar han. Också i andra länder är intresset stort.

– Mina böcker är översatta till sex språk, Jag undervisar i det här i Tyskland, Spanien, Frankrike, USA, Kanada, Hong kong och Japan.

 

Inte beroende av legitimationen
I augusti förra året anmäldes Harald Blomberg återigen till IVO. Enligt anmälan, gjord av en annan läkare, ska Harald Blomberg ha rekommenderat en pojke med ilskeproblematik att utesluta ett stort antal delar ur kosten. Ärendet är pågående.

Harald Blomberg är inte orolig för att bli av med sin läkarlegitimation. Han anser sig kunna hjälpa människor och kommer fortsätta med det, med eller utan legitimation. Kurserna i de ifrågasatta metoderna rullar på som vanligt.

– För mig har det ingen större betydelse vad den svenska Socialstyrelsen tänker. Det finns en efterfrågan, folk vill ju ha det här. Det kommer massor med folk till mina kurser. Ja vadå, de får väl ta min legitimation. Jag är väl inte beroende av den.
 

Not: Den myndighet som ansvarar för tillsyn av läkarlegitimation är sedan 2013 Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Annons