Nästa artikel

  • Faksimil från Laxå-Nytts januarinummer, sid 11.

En läkare som sysslar med ovetenskapliga metoder ska hålla en föreläsning om att bota autism på kommunbiblioteket i Laxå i februari.

Läkaren Harald Blomberg, 72, från Solna, har varit inblandad i kontroverser tidigare. I stället för att erbjuda behandlingsmetoder med vetenskapligt stöd har läkaren använt sig av saker som “chakrabalansering”, kost och rörelseterapi som behandling av adhd och autism.

På sin hemsida har han presenterat sig som läkare och specialist i psykiatri, och gett råd om allt från gluten till elektromagnetiska fält. För sina kontroversiella metoder har han blivit kritiserad av IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Efter en tillsyn vid Blombergs mottagning 2011, påbörjade IVO en utredning som landade i att läkaren kritiserades med motiveringen: “för att du i din yrkesutövning inte arbetat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO förutsätter att du framledes endast behandlar patienter med metoder som är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.”  I beslutet stod också att läkaren genom sin behandling utsätter patienterna för risker.

 

Rekommenderar förbjuden metod
I januarinumret av lokaltidningen Laxå-Nytt finns en annons som informerar om att Harald Blomberg ska föreläsa på kommunens bibliotek i februari. Titeln för föreläsningen: “Autism – en sjukdom som kan läka”. Exakt vad som ska ingå vid föreläsningen framgår inte av annonsen, men i läkarens bok med samma titel rekommenderas den rörelseterapi som han förbjöds av IVO att behandla sina patienter med, eftersom det saknades både evidens och beprövad erfarenhet.

I annonsen stod att föreläsningen presenterades av Tandvårdsskadeförbundet i samarbete med ABF och Nya Moderaterna. ABF har sedan dess tagit avstånd från den planerade föreläsningen och säger sig inte ha någonting med den att göra. Också Moderaterna tar avstånd. Enligt Eric Viduss, partiombudsman för Moderaterna i Örebro län, handlar det om att partiet hjälpt till att annonsera för föreläsningar och att logotypen har blivit kvar.

– Det är inte Moderaterna som är arrangör, utan det är en enskild medlem i Moderaterna som arrangerar det här. Moderaterna har tidigare varit med och betalt för annons för olika föreläsningar. Och även den här gången. Och då blev loggan kvar i annonsen vilket var olyckligt, säger han.

 

Inte källgranskat
När Special Nest får tag i talespersonen för Moderaterna i Laxå, Ylva von Scheele, blir bilden delvis en annan. Hon säger att arrangemanget ordnats av medlemmen Reidun Hannerz Zita, men att Moderaterna i Laxå känt till föreläsningen och stöttat den genom att bekosta annonsen. Enligt Ylva von Scheele har Moderaterna i Laxå helt enkelt inte förstått hur kontroversiellt ämnet om att bota autism är. Hon säger också att de inte står bakom läkarens budskap.

– Vi visste inte att föreläsaren anses vara kontroversiell, vi har inte gjort en källkritisk granskning och det är väl det som har varit vårt misstag, säger hon.

Reidun Hannerz Zita, den moderata kommunpolitikern som ordnat föreläsningen, sitter i social- och omsorgsnämnden i Laxå kommun. Hon är också ordförande i Tandvårdsskadeförbundet, som står som huvudarrangör av föreläsningen. Tandvårdsskadeförbundet samlar personer som säger sig ha blivit förgiftade av metaller i tandimplantat. På deras hemsida finns personliga berättelser av patienter som drabbats av elallergi eller gula naglar till följd av titanimplantat och amalgamfyllningar.

Special Nest har utan framgång sökt henne för en kommentar.

 

Skadligt budskap
Enligt Anna Norrman på Riksförbundet Attention är det ett skadligt budskap som förs fram genom läkaren. Hon menar att synen på att autism går att bota hänger samman med synen på att föräldrarna till ett barn med funktionsnedsättning gjort något fel i sin uppfostran.

– Om man har en föreläsare som Harald Blomberg som säger att man kan bota autism så är baksidan att autism är något självförvållat. Då är skuldbeläggandet inte långt borta, säger hon.

Anna Norrman berättar att synen på att autism berodde på miljön var den vedertagna innan man förstod mer om hur det egentligen låg till. Då beskylldes “kalla mödrar” för att orsaka funktionsnedsättningen.

Idag är det få forskare som betvivlar att autism är ett tillstånd som till stor del beror på genetiska orsaker och inte alls går att “bota”. Hon menar också att föreställningen om att det skulle finnas två likvärdiga synsätt om vad som ligger bakom funktionsnedsättningar gör att barn får svårare att få det stöd de behöver.

– Många föräldrar berättar att de varit i kontakt med socialtjänsten och sagt att man haft problem med beteenden som hör till funktionsnedsättning. Då kan de få till svar att det råder delade meningar om grunden till diagnosen. Och det blir ett skäl till att inte behöva hjälpa familjen, säger hon.

 

Special Nest har sökt både kommunpolitikern Reidun Hannerz Zita och den föreläsande läkaren Harald Blomberg för en kommentar.

Annons