Nästa artikel

Mary Coleman är barnneurolog med inriktning mot utvecklingsneurologiska störningar. Hon har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar och elva böcker, merparten om autism. Hennes bok The Autistic Syndromes anses av många som en milstolpe i autismens historia.

Den 25 september kommer hon till Gillbergcentrum i Göteborg för att föreläsa. Föreläsningen blir den första i en ny serie föreläsningar om autism och närbesläktade tillstånd som ska ges vartannat år.

Föreläsningen är gratis.

Kategorier: 
Forskning
Annons