Nästa artikel

adhdiskolan.se är en hemsida med information och hjälpmedel som kan behövas för att underlätta skoltiden för personer med adhd.

ADHDiskolan.se är en ny sida med information och konkreta hjälpmedel för lärare, skolpersonal, vårdnadshavare och elever. Sidan innehåller förutom fakta även diskussionsunderlag som går att ladda ner gratis.

Syftet är att alla bättre ska förstå vad adhd innebär, och att det ska kunna underlätta samarbetet mellan skolan och hemmet. Här finns bland annat information om skolans rutiner och riktlinjer, läkemedelsbehandling, symtom, hur man hanterar andra föräldrars farhågor och de negativa associationer som tillståndet kan föra med sig.

ADHD i skolan har utvecklats i samarbete med ADHD Europe och en europeisk expertarbetsgrupp för medvetenhet om ADHD, European ADHD Awareness Taskforce.

Annons