Nästa artikel

Skolinspektionen har slagit fast att svenska skolor saknar kunskap, verktyg och resurser för att stödja elever med adhd i sitt lärande. Nu har läkemedelsföretaget Shire tagit fram ett nytt verktyg som de menar att lärare och föräldrar kan använda för att underlätta skolgången för barn med adhd.

Onlineverktygen består av fyra webböcker som kan användas via webbplatsen www.adhdiskolan.se och är utvecklat i samarbete med den europeiska patientföreningen ADHD Europe. Syftet är också att underlätta samarbetet mellan elevens föräldrar och skolan men sajten innehåller även hjälpmedel för barnet i skolarbetet. 

 

 

 

Kategorier: 
Metoder
Annons