Nästa artikel

På Karolinska sjukhuset i Solna pågår nu en studie på för tidigt födda barn, där en musikterapeut instruerar föräldrar till barn födda runt vecka 32 att sjunga för dem medan de sitter hud mot hud. Forskarna tror att det är bra för språkutvecklingen senare i livet.

Tidigare har man trott att det bästa för neonatalbarn är att ha så lite stimuli som möjligt under de första veckorna i livet, man har därför stängt ute ljud, ljus och störningar. Men nu tänker forskarna om.
– Det har varit så väldigt lite stimulans för de här små hjärnorna, det kan vara så att de faktiskt behöver stimuli – fast rätt sort, säger Ulrika Ådén, barnläkare och neonatolog.
Förhoppningen är att det kan förbättra språkutvecklingen för de här barnen som har en ökad risk för språk- och kommunikationssvårigheter.

Annons