Nästa artikel

Nu lanseras KAT-kittet som en app för dator och läsplatta. De olika samtalsredskapen, som mätaren, hjulet och mina cirklar, blir på ett enkelt sätt tillgängliga för användaren i alla situationer.

Metoden KAT, kognitiv affektiv träning, går ut på att strukturera samtal mellan människor kring tankar, känslor och beteende genom att använda en uppsättning verktyg som går under det gemensamma namnet KAT-kittet. Verktygen blir ett stöd för att hitta nya sätt att hantera utmaningar i vardagen. Man får bland annat hjälp med att utveckla självförståelse, förståelse för andra och beteenden, samt blir uppmuntrad i det sociala samspelet.

Metoden är särskilt lämplig för personer med autsimspektrumtillstånd, ocd, adhd samt beteende- och känslomässiga störningar. KAT-kittet kan exempelvis användas av föräldrar, lärare, pedagoger och fackfolk som arbetar med barn, ungdomar och vuxna. 

En ettårig licens av appen kostar 375 danska kronor, motsvarande ungefär 500 svenska, och du beställer den på www.cat-kit.com.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons