Linda Hallberg

Liv & Hem
En person med Asperger syndrom beskrivs ofta som oflexibel. Men exakt är ett bättre ord, enligt psykolog Tony Attwood, som tillsammans med läraren,...
Skola
FRÅGA: Jag har arbetat som lärare i många år. Jag ser mig själv som en duktig lärare och har alltid haft god relation till eleverna. Men i dagsläget...
Skola
"Jag vill att hela Skolsverige ska förstå den här kampen om att hitta svar som alla pedagoger ständigt pågår i."
Skola
Ett ASD-vänligt klassrum kräver både en miljö som är anpassad för en ”Aspie” och en lärare som har förmågan att översätta läroplan och...
Metoder
Med fokus på de vuxnas gemensamma förhållningssätt och miljön på en skola kan de enskilda specialpedagogiska insatserna minskas. Det är idén bakom...
Hjälpmedel
För självständighet och sysselsättning behöver man känna till sin funktionsnedsättning och träna upp praktiska förmågor. Det menar Cecilia Olsson,...
Skola
Att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar fungerar är viktigt för alla barn i skolan, och extra viktigt är det om barnet har NPF, menar Gunilla...
Skola
"All personal i skolan behöver en grundkompetens inom npf. Hur dessa elever ska bemötas på olika nivåer i skolans system är en av de mest ställda...
Skola
Vi har gått från en skola som har fokus på lärande till en skola som har fokus på bedömning och testning. Det i kombination med direktiv från psykologer...
Forskning
Signalsubstanser i obalans ger autistiska symtom. Obalansen skulle kunna korrigeras genom att ge det vätskedrivande läkemedlet Bumetanid, enligt forskare.
Skola
För att lärare ska lyckas med alla barn behöver de släppa på prestigen och fråga om råd. Det menar Annika A Davidsson, specialpedagog och förälder...
Forskning
När ett barn fyller 18 och går från BUP till Vuxenpsykiatrin krävs en samsyn, bra överenskommelser, föräldramedverkan och att någon lyssnar till...
Skola
“Under de omständigheter vi har idag så kommer det bara att bli fler och fler barn som inte klarar av skolan.” Det säger John Steinberg, fil dr...
Skola
Behovet av kunskap om språkstörning är stort i landets skolor och förskolor. Spsm har nu tagit fram en skrift med tips på hur man kan arbeta för...
Skola
Många lärare är fortfarande osäkra på betygssystemet som implementerades 2011. Det finns en stor risk att de ger lägre betyg till eleverna idag,...
Forskning
Elevhälsan och rektorer är inte lika positiva till inkludering som lärare är. Det framkommer i en avhandling skriven av Ann-Charlotte Linton. Hon har...
Metoder
 
”En enkel grundkurs i förhållningssätt och bemötande” Så beskriver Christian Lindskog sin serie Fikonspråk – ett gäng korta filmer på Youtube...
Skola
Johan Kant är rektorn som gillar att skapa diskussion och debatt. På sin blogg tar han upp det som han inte tycker fungerar i skolan, bland annat den...
Skola
Det behövs mer anpassningar i skolmiljön, tydligare ledarskap i klassrummet, bättre kunskap hos pedagogerna om hur man anpassar undervisningen efter...
Skola
Många elever känner en stor stress inför de nationella proven. För att undvika stress krävs förberedelse för alla. Vilket stöd och vilka anpassningar...
Forskning
Tid, engagemang och reflektion var några av de verktyg som sjuksköterskestudenter hade med sig då de skapade relation till de ”svåraste” patienterna...
Forskning
 
KBT-behandling för tvångssyndrom via internet. Det är Erik Anderssons idé. Han är psykolog, forskare och specialist på OCD. ”Intensivt, flexibelt...
Liv & Hem
När barn ställer samma frågor om och om igen behöver man ta reda på varför, eftersom repetitiva beteenden kan hindra inlärning och utveckling, enligt...
Liv & Hem
”Jag älskar honom. Men jag orkar inte alltid med honom. Han bombarderar mig med ett människoskap som stundtals är mer än vad jag tål.” Ann Allan,...
Forskning
Den psykiatriska vården behöver bli bättre, och vägen dit är via större personligt ansvar hos personalen. Det menar Git-Marie Ejneborn Loois, forskare,...