Nästa artikel

Premium Ett ASD-vänligt klassrum kräver både en miljö som är anpassad för en ”Aspie” och en lärare som har förmågan att översätta läroplan och kursplan till ”Aspergska” menar Tony Attwood, psykolog och specialiserad på Asperger syndrom.

Tony Attwood, som kommer från Australien, är i slutet av april 2016 i Sverige för att föreläsa på Solhagagruppens konferens ”Styrkor och möjligheter med Asperger”. Han är specialiserad på diagnosen och ser det som sitt uppdrag att sprida kunskap om vad personer med Asperger behöver i skolmiljön, och genom det skapa acceptans i alla led. Men hur ser ett ASD-vänligt klassrum ut rent fysiskt? Tony Attwood menar att det är en tyst och välordnad miljö som har skalat bort för mycke

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons