Nästa artikel

  • Inom psykiatrin i Sverige fungerar det så att när patienten i sluten psykiatrisk vård fyller 18 år ska hen från en dag till en annan ta egna beslut om vård.

Premium När ett barn fyller 18 och går från BUP till Vuxenpsykiatrin krävs en samsyn, bra överenskommelser, föräldramedverkan och att någon lyssnar till individen. Något som inte alltid sker idag, och därmed kan övergången bli traumatisk, enligt Eva Lindgren, psykiatrisjuksköterska och universitetslektor.

När ett barn behöver psykiatrisk vård är det Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som tar emot dem och deras föräldrar. För vissa barn avslutas kontakterna med psykiatrin när det fyller 18, men för de ungdomar som behöver fortsatt kontinuerlig vård så måste övergången från BUP till vuxenpsykiatrin ske  smidigt. Något som vanligtvis inte sker idag och som kan innebära problem. Det har psykiatrisjuksköterskan och universitetslektorn Eva Lindgren sett när hon gjort avhandlingen

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons