Nästa artikel

Premium LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag är högstadielärare och arbetar i en liten undervisningsgrupp för elever med npf och dyslexi. I min undervisning blir ofta uppgifterna relativt kravlösa och enkla för deras ålder, men just det upplägget gör att eleverna arbetar. Då vårdnadshavarna frågar hur det går för eleverna i skolan säger jag att det går bra, men har nu insett att några av eleverna inte kommer att få betyg. Det borde föräldrarna förstå tycker jag, men inser att de inte gör det. Hur ska jag tydliggöra detta för föräldrarna? Tips!

Hej! Det är otroligt viktigt och ingår i din profession att vara tydlig och konkret i dina samtal med både elever och föräldrar. Du kan aldrig ta för givet att föräldrarna har förstått hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskrav och andra läroplansmål. De är inte lärare och har inte den kunskap som du har om hur bedömning går till eller vad deras barn förväntas visa att hen kan i skolan. Därför är jag mycket bestämd i min uppfattning att det är lärarens u

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons