Thomas Gustafsson

Aktiviteter
Matthias Rowe är skolkuratorn med ett extra engagemang för hemmasittande elever. Sedan 2012 arrangerar han och tillsammans med några vänner ett uppskattat...
Lagstöd
Just nu pågår den statliga utredningen Att vända frånvaro till närvaro, om hemmasittare. Malin Gren Landell är den som leder uppdraget.
Landsting
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet...
Skola
För tredje året i rad hölls Hemmasittardagen – ett närmast fullsatt seminarium där problematisk skolfrånvaro med hemmasittare stod i fokus. Barn...
Skola
Ett specialpedagogiskt lyft för alla lärare är på gång även om det är oklart om starten kan ske till höstterminen som planerat. Behovet av fortbildning...
Hjälpmedel
Nu öppnar en sida på webben om barns rättigheter i skolan och på fritiden. Juristerna Jennie Elfström och Anna Soltorp hoppas att webbplatsen ska...
Forskning
Forskning visar att tungmetallerna bly och kvicksilver påverkar hjärnans utveckling negativt hos små barn. En del forskare anser att sannolikheten att...
Landsting
Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland ska framöver göra färre neuropsykiatriska utredningar jämfört med tidigare. Det innebär att personer i behov...
Liv & Hem
Tydliga och återkommande förberedelser underlättar förändringar för många personer med autism. Nedsatt tidsuppfattning förklarar varför barn med...
Skola
Kraven på självstudier och egen planering ökar på de flesta gymnasieprogram jämfört med grundskolan. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...
Lagstöd
Kompetensen om funktionsnedsättningar behöver bli bättre generellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige, anser regeringen. Intresset för...
Skola
Grundskolelever i Finland får stödundervisning tidigare och i högre omfattning än skolbarn i Sverige. Detta enligt EU-kommissionen. Skolverket räknar...
Forskning
Tidigare forskning visar att kontakt med vissa mjukgörande ämnen, så kallade ftalater, kan öka sannolikheten att barn föds med autism eller ADHD....
Forskning
Hur påverkas barn och ungas psykiska hälsa av relationen till sina föräldrar, familjeförhållanden, förändringar i skola och arbetsliv? En grupp...
Aktiviteter
För ett barn är det chockartat att en förälder eller annan viktig person i deras liv dör. Ideella organisationen Randiga huset arbetar brett med att...
Aktiviteter
Tålamod, glädje och flexibilitet är viktiga ingredienser om alla ska kunna vara med på gymnastiken. "Det ska vara lustfyllt, och alla behöver...
Skola
Regeringen vill förtydliga regler om stöd till elever med stora inlärningssvårigheter i skolan. Föräldranätverket Barn i behov anser att förändringen...
Hjälpmedel
Teknikutvecklingen ger oss allt bättre hjälpmedel för vardagens sysslor. Föreningen för kognitivt stöd (FKS) vill sprida kunskap om möjligheter...
Liv & Hem
Tim Gustavsson hoppade av IT-programmet på gymnasiet efter en årskurs. Adhd-diagnosen var hanterbar men i kombination med en depression blev skolarbetet...
Skola
Den viktigaste faktorn för att få ett jobb är att ta sig igenom de tre åren på gymnasiet. Skolverkets statistik visar att det finns chans även för...
Aktiviteter
Friends vill minska mobbningen i skolorna. Underbara ADHD vill förbättra villkoren för barn med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...
Landsting
Habiliteringens boll- och motorikgrupp i Uppsala ger barn med motoriska svårigheter chansen att lära sig att sporta efter sina egna förutsättningar....
Liv & Hem
Pauline Wågström, 24 år, har selektiv mutism. Mot sin vilja blir hon tyst i vissa situationer eftersom hon hamnar i ett tillstånd av svår ångest....
Liv & Hem
Att orka med skoldagen är en stor utmaning för Martin Ekman, 13 år. Han har ADD och har svårt att hitta motivation och komma igång med nya moment.
  •