Nästa artikel

Premium Hur påverkas barn och ungas psykiska hälsa av relationen till sina föräldrar, familjeförhållanden, förändringar i skola och arbetsliv? En grupp forskare vid universiteten i Karlstad och Göteborg har hittat intressanta samband.

Forskarna samarbetar i programmet ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. De försöker finna orsaker till den ökade psykiska ohälsan bland unga. – Bland barn i Sverige som inte bor med båda föräldrarna är det i dag 35 procent som bor växelvis ena veckan hos mamman och den andra hos pappan. Det har tidigare funnits en oro för att detta skulle påverka den psykiska hälsan negativt. Vi har endast sett ett mycket litet sådant samband. Det som

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons