Maria Obed

Forskning
Hur påverkas barn och ungas psykiska hälsa av relationen till sina föräldrar, familjeförhållanden, förändringar i skola och arbetsliv? En grupp...