Nästa artikel

  • Pictogram är ett exempel på kognitivt stöd.

Teknikutvecklingen ger oss allt bättre hjälpmedel för vardagens sysslor. Föreningen för kognitivt stöd (FKS) vill sprida kunskap om möjligheter med och användning av kognitivt stöd för bland annat personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Den ideella föreningen FKS vänder sig i första hand till yrkesverksamma som arbetar med att hjälpa personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuter, LSS-handläggare, specialpedagoger och logopeder är exempel på yrkesgrupper som har stor nytta av att arbeta systematiskt med hjälpmedel och anpassningar för målgruppen. FKS vill sprida kunskaperna och stödja utveckling och stötta dem som arbetar närmast dem som behöver stöd.

– Vi vill lyfta det kognitiva för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men också personer med utvecklingsstörning eller de som har en nedsättning på grund av stroke eller utbrändhet – alla som har behov av kognitivt stöd, säger Maria Holknekt, vice styrelseordförande i FKS.

 

Viktigt att använda de stöd som finns
Personer med till exempel utvecklingsstörning, autism eller demens kan ha samma behov av visuellt stöd för att klara av att komma ihåg saker. Almanackor och scheman är exempel på kognitiva stöd som passar de allra flesta.

– Vi vill lyfta fram hur mycket som finns och det ska passa för individen, säger Maria Holknekt.

Och det händer rätt mycket inom området, inte minst genom den digitala teknikutvecklingen för mobiltelefoner och plattor. FKS anser att det är viktigt att så många som möjligt lär sig att använda de kognitiva stöd och hjälpmedel som finns. Samtliga medlemmar i FKS styrelse arbetar vid sidan om sina uppdrag med människor i behov av kognitivt stöd och drivs av en vilja att förbättra villkoren för alla berörda.

– Själv jobbar jag med daglig verksamhet och boenden enligt LSS, säger Maria Holknekt.

 

Arbetar fram en ny guide
En ny webbguide som ska göra det mer tydligt för den som ska träffa en biståndshandläggare är på väg att tas fram. FKS är en aktiv part i det arbetet.

– Meningen är att den som söker hjälp ska kunna ställa krav och föreslå insatser i stället för att biståndshandläggaren bestämmer allt, säger Maria Holknekt.

FKS håller också som bäst på och planerar för föreningens inspirationsdagar 14-15 april i Stockholms sjukhem. Två dagar med intressanta föreläsare och seminarier inom området samt en teaterföreställning står på programmet.

– Inspirationsdagarna är vår höjdpunkt för året. Vi gör det av intresse. Vi ser så fina resultat av det vi gör, säger Maria Holknekt.

Annons