Nästa artikel

  • Personer med npf eller andra funktionsnedsättningar omfattas av rättigheten att kunna läsa i lägre takt än vad de får utbetalt studiemedel för. Men det innebär också att man kan behöva låna mer pengar än om man hade kunnat studera på heltid.

Premium Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som försvårar studierna, kan ges studiemedel för en högre studietakt än vad de faktiskt läser. Det kan ses som en fördel under själva studietiden – men innebär för de flesta även högre studieskuld.

Personer med npf eller andra funktionsnedsättningar omfattas av rättigheten att kunna läsa i lägre takt än vad de får utbetalt studiemedel för. Förutsättningen är att de uppfyller följande tre kriterier: Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning. Du har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt. Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning, för dyslexi k

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons