Lena Marieke Wemar

Metoder
Tydliggörande pedagogik kan göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och...
Forskning
I ett pågående avhandlingsarbete riktar doktoranden Malin Ljungberg fokus mot föräldrar till vuxna autistiska barn som bor hemma och som inte arbetar...
Forskning
I en ny studie vid Karolinska Institutet i Stockholm visar Zheng Chang och hans forskarkollegor att långvarig användning av adhd-medicin ökar sannolikheten...
Liv & Hem
I en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar fann IVO brister i totalt 80 av 90 granskade verksamheter. I många...
Forskning
En amerikansk studie om samband mellan gravida kvinnors konsumtion av lightläsk och autism hos pojkar fick spridning i svenska medier under hösten. När...
Politik
90 procent av de föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning för sina barn med funktionsnedsättning och hälften av de vuxna som ansöker för...
Liv & Hem
När relationen mellan föräldrarna och skolan eller vården kollapsar så riskerar barn med npf att bli utan stöd. Att möten ibland slutar i kaos kan...
Liv & Hem
Sophia Bergmann är psykiater, autist och författare till nya boken ”Välkommen till Autismland – leva med en annorlunda hjärna”. Det är en innehållsrik...
Liv & Hem
För föräldrar till barn med allvarliga funktionsnedsättningar blir ansvaret ofta stort och livslångt. Så är det också för Maud Deckmar som har...
Liv & Hem
Unga vuxna som söker vård för psykisk ohälsa är missnöjda med övergången från BUP till vuxenpsykiatrin, särskilt med de långa väntetiderna...
Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Liv & Hem
Mirjam Palosaari Eladhari forskar om datorspel och använder även spelteknik för att utveckla hjälpmedel i vardagen för personer med autism. Bilden...
Skola
Mellanstadieläraren Rickard Nordströms fredagsdans och morgonhälsning med eleverna blev virala på sociala medier. Sedan dess har han hunnit få priser...
Liv & Hem
De flesta småbarnsföräldrar vet att det kräver tid och tålamod att ge barn goda tandvårdsvanor. Av föräldrar till barn med autism kan det krävas...
Liv & Hem
Att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. Ändå måste många med exempelvis...
Liv & Hem
Att vänta på en npf-utredning och sedan få diagnos, antingen själv eller för sitt barn, leder inte alltid till lättnad och självklara insatser....
Liv & Hem
Det pågår en debatt om hur vi bör formulera oss när det gäller autism. Heter det ”autist” eller ”person med autism” – finns det något som...
Forskning
Antalet adhd-diagnoser har ökat kraftigt de senaste åren och i takt med det även användningen av adhd-läkemedel. Trots att medicinerna hjälper många...
Skola
Under de närmaste tio åren planerar landets kommuner och skolhuvudmän att bygga omkring 1 000 nya skolor. För att alla elever ska kunna må bra och...
Forskning
Att personer med autism har svårigheter i det sociala samspelet och även kan ha social ångest har tidigare forskning visat, men hittills har lite varit...
Liv & Hem
Att antalet personer som får diagnoserna adhd eller autism har ökat under senare år är känt, men att allt fler nu söker sig till psykiatrin för...
Liv & Hem
Hedda har adhd och autism och i skolan får hon höra att hon är en kamouflageprinsessa när hon kämpar med att dölja sina svårigheter. Först blir...
Skola
Lärare behöver kunna förstå elevers funktionsförmågor, kartlägga deras svårigheter och hitta rätt anpassningar. Det menar läraren Ann Lindgren...
Skola
Hur elevens lärande i skolan påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar står i fokus i nya boken ”NPF för lärare”, men också vad som...