Nästa artikel

  • I sitt arbete ser psykologen Therese Allvar att många föräldrar med npf lever med stor stress och ofta blir missförstådda i mötet med yrkesverksamma.

  • Boken ger många konkreta råd om hur möten kan npf-anpassas för föräldrar med olika diagnoser.

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium När relationen mellan föräldrarna och skolan eller vården kollapsar så riskerar barn med npf att bli utan stöd. Att möten ibland slutar i kaos kan bero på att även föräldrarna har en neuropsykiatrisk diagnos som de professionella inte har beredskap att möta. Nu har psykologen Therese Allvar skrivit en bok om hur yrkesverksamma kan bemöta föräldrar med npf, inte minst i samband med svåra samtal om barnets situation och utveckling.

– Min erfarenhet är att människor med olika funktionsnedsättningar ofta blir missförstådda för att professionella inte lyssnar på rätt sätt. Inom sjukvården och skolan kan föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning råka ut för att syftet med mötet de kallas till är oklart, eller att de inte få tillräckligt med tid på sig. Då får de inte den hjälp de själva eller deras barn behöver, säger Therese Allvar. Det här handlar om okunskap och leder till funkt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons