Nästa artikel

  • Motivation, öppenhet och tydliga instruktioner är tre nycklar som får jobbet att funka för Marcus Haddon.

  • Idag är Marcus Haddon öppen om sin adhd, får själv stöd och stöttar andra i arbetet.

Premium Jargongen och de hårda skämten kunde vara jobbiga när Marcus Haddon började arbeta på SSAB:s stålverk i Oxelösund. Men efterhand som han har blivit mer öppen om sin adhd har han fått förståelse och stöd. Idag är han sedd för den han är, en uppskattad medarbetare och verksam som skyddsombud med fokus på tydliga instruktioner för alla.

SSAB är ett företag som producerar stål för broar, byggnader, fartyg och maskiner. Just i Oxelösund tillverkas avancerat stål som ska stå emot extremt slitage och det säljs över hela världen. Här har Marcus Haddon arbetat sedan han gick ut gymnasiet. Först kändes jargongen och vissa oklarheter i arbetsuppgifterna tuffa, men när han bytt arbetslag från stränggjutningen till ämneshallen, hamnade han i en grupp där det blev självklart att berätta om diagnosen. – Den märks ju

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons